+91 75111 77000 | care@homoeovet.com
Monday – Saturday 09:30 to 18:30 IST

വെള്ളപൊക്കവും മൃഗസംരക്ഷണവും

വെള്ളപൊക്കവും മൃഗസംരക്ഷണവും

ഇന്ത്യയിൽ വെള്ളപൊക്കം ഒരു സ്ഥിരം വാർഷിക സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാർഷിക ഉൽപാദത്തിന് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം, സ്വത്തുക്കളുടേയും കന്നുകാലികളുടേയും നാശം, മനുഷ്യജീവന്റെ നഷ്ടം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ, വെള്ളപൊക്കത്തിന് ശേഷം പരിസ്ഥിതിയും നദികളും കുടിവെള്ളവും മലിനമാവുന്നു. മലിനമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദീർഘനേരം നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, കുളമ്പുകളിലും ചർമ്മത്തിലും അണുബാധയ്ക്ക് ഇരയാകുന്നു. ആയതിനാൽ വെള്ളപൊക്കവും മൃഗസംരക്ഷണവും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ടെറ്റനസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ഛർദ്ദി, ഭക്ഷ്യവിഷബാധ എന്നിവ മലിനജലം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാധാരണ മൃഗങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അടങ്ങിഇരിക്കുന്ന രോഗകാരികളായ വൈറസുകൾ, ബാക്റ്റീരിയകൾ, പരാന്നഭോജികൾ, മറ്റ് ജീവികൾ എന്നിവ ശരീരത്തിലെ തുറസ്സുകളിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.

ദുരന്തങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ: തടസ്സപ്പെട്ട ഫാമിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിക്കേൽക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള മികച്ച നടപടികളിലൊന്നാണ്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ഗതാഗത രീതികളും ഏത് ആവശ്യത്തിനും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കണം.

തീറ്റയും വെള്ളവും: കന്നുകാലികളെ ഒഴിപ്പിച്ച് വൻതോതിൽ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യത്തിന് തീറ്റയും വെള്ളവും നൽകണം. മിതമായ ഊർജനിലവാരം ഉള്ളതും മിതമായ പോഷകആഹാര ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ ഭക്ഷണക്രമം രോഗസാധ്യത കുറക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൽ: വലിയതോതിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ, നിരവധി മൃഗങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ മൃഗങ്ങളെ അടയാളങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയണം.

ചികിത്സ: പരിക്കേറ്റ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ചികിത്സ നൽകണം.

ദുരന്തത്തിൽ കന്നുകാലികളുടെ സംരക്ഷണം

1. ദുരന്തമുണ്ടായാൽ പ്രാദേശിക മൃഗഡോക്ടർമാർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ, കർഷകർ എന്നിവരെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുകയും ദുരന്തനിവാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും വേണം.

2. നാട്ടുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രാദേശിക എമർജൻസി മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം.

3. കാർഷിക മൃഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പാർപ്പിടം, സ്വത്തുക്കളും മൃഗങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദുരന്ത പദ്ധതി എന്നിവ പ്രാദേശിക സമൂഹവുമായി ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.

4. ആസന്നമായ ഒരു ദുരന്തത്തെകുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടായാലുടൻ മൃഗങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം.

5. മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ വാഹനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

6. ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് കാലിത്തീറ്റ ഉറപ്പാക്കുക. അതുവഴി പരിക്കേറ്റതും ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയും. മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക.

7. ഒരു കാർഷിക ദുരന്ത കിറ്റ് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കണം. ഇനി പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം:

അവയുടെ സ്ഥാനവും രേഖകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും കാലികമായ ലിസ്റ്റ്, മൃഗങ്ങളെ താൽകാലികമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിന്ന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ( ടാഗുകൾ, കന്നുകാലി മാർക്കറുകൾ, പെയിന്റുകൾ), അടിസ്ഥാന പ്രഥമശുശ്രുഷ കിറ്റ്, കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ (ഹാൾട്ടുകൾ, കൂടുകൾ), വെള്ളം, തീറ്റ, ഒരു ബക്കറ്റ്, ശുചീകരണത്തിന് ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.

8. ചത്തതും ശവശരീരങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള സൗകര്യവും കാർഷിക മാലിന്യ നിർമാർജന സൗകര്യവും ഉണ്ടാകണം.

9. മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധകുത്തിവയ്‌പ്പ് നൽകാൻ കർഷകരെ ഉപദേശിക്കുക.

10. മൃഗസംരക്ഷത്തിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകണം.

“വെള്ളപൊക്കവും മൃഗസംരക്ഷണവും” Blog by

Dr. Keerthi MS
BHMS Consultant

Curewell Homoeo Pharmacy Pvt Ltd.
Aluva, Ernakulam, Kerala, India.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *